Problem

Zveza nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) se je soočala s težavo zagotavljanja dejanske udeležbe trenerjev na izobraževalnih dogodkih in treningih. Tradicionalne metode sledenja udeležbe so bile neučinkovite in niso zagotavljale, da trenerji, ki so se registrirali za dogodke, dejansko fizično prisostvujejo, kar je ključnega pomena za pridobivanje točk za obnovo licence.

Prvi, ki so pristopili k reševanju problema, so bili člani Društva nogometnih trenerjev Kranj.

Društvo nogometnih trenerjev Kranj se je srečevalo s težavami pri natančnem sledenju udeležbe trenerjev na njihovih dogodkih in izobraževanjih. Odsotnost zanesljivega sistema je oteževala zagotavljanje, da je bila udeležba trenerjev ustrezno zabeležena za namene profesionalnega razvoja in obnove licenc.

Za rešitev tega vprašanja je bilo oblikovano sodelovanje za uvedbo sistema RFID kartic, prilagojenega za Društvo. Za razliko od tradicionalnih ali digitalnih vstopnic so trenerji prejeli RFID kartice, ki so jih nosili na dogodkih. Te kartice so bile skenirane ob vstopu in izstopu, kar je omogočalo natančno evidenco udeležbe.

Koraki izvedbe

  1. Distribucija RFID kartic: Trenerjem so bile izdane osebne RFID kartice, namenjene uporabi na več dogodkih.

  2. Registracija na dogodku in odjava: Na dogodkih so bile RFID kartice trenerjev skenirane ob prihodu in odhodu z našim specializiranim sistemom za skeniranje. To je zagotovilo natančno sledenje času udeležbe.

  3. Zbiranje podatkov in poročanje: Sistem je samodejno zbral podatke o udeležbi trenerjev, ki so bili nato uporabljeni za generiranje podrobnih poročil o udeležbi. Ta poročila so služila kot osnova za dodeljevanje točk za profesionalni razvoj in olajšanje postopkov obnove licenc.

Koristi

  • Natančno sledenje udeležbi: Sistem RFID je zagotovil zanesljivo metodo sledenja udeležbi, s čimer je bil zabeležen samo dejanski prisotnost trenerjev na dogodkih.

  • Učinkovitost in priročnost: Ta rešitev je poenostavila postopke prijave in odjave, kar je trenerjem omogočilo lažji in hitrejši dostop do dogodkov, hkrati pa poenostavilo administrativne naloge za Društvo.

Izboljšana integriteta podatkov: Z natančnimi časi vstopa in izstopa je Društvo lahko bolje ocenilo udeležbo in angažiranost, kar je vodilo do bolj informiranih odločitev glede programov razvoja trenerjev.

Rešitev

V sodelovanju z ZNTS smo razvili digitalni proces sledenja, prilagojen za reševanje tega izziva. Rešitev je vključevala preprost, a učinkovit sistem, kjer trenerji prejmejo elektronske vstopnice za dogodke, poslane neposredno na njihove e-poštne naslove. Ta postopek ob prihodu preveri registracijo za dogodek in zabeleži udeležbo, zagotavljajoč natančno evidenco prisotnosti trenerjev.

Koraki izvedbe:

  1. Digitalne vstopnice: Trenerji prejmejo digitalne vstopnice za dogodke, ki so jim poslane neposredno na e-poštne naslove.

  2. Registracija na dogodku: Ob prihodu se vstopnice trenerjev skenirajo z našo aplikacijo, ki preveri njihovo registracijo za dogodek in zabeleži njihovo prisotnost.

  3. Poročilo o udeležbi: Po dogodku se ustvari poročilo, ki navaja vse prisotne trenerje. To poročilo se uporabi za dodeljevanje točk za obnovo njihovih licenc.

Koristi:

  • Preverjena udeležba: Ta sistem zagotavlja, da točke pridobijo samo trenerji, ki fizično prisostvujejo dogodkom, spodbujajoč pristno udeležbo.

  • Učinkovitost: Digitalizacija procesa udeležbe znatno zmanjša čas in trud, potreben za nadzor in preverjanje prisotnosti trenerjev na dogodkih.

Poostren proces obnove licence: Z avtomatizacijo sledenja in poročanja o udeležbi je postopek za obnovo trenerskih licenc poenostavljen in pospešen.

Zaključek

Partnerstvo z Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) in uvedba digitalnega sistema za sledenje udeležbi ilustrirata pomen uporabe tehnologije za povečanje učinkovitosti in integritete profesionalnega razvoja v športni industriji. Ta študija primera prikazuje, kako lahko digitalne rešitve poenostavijo administrativne procese, zagotovijo skladnost z zahtevami za usposabljanje in na koncu podprejo profesionalno rast trenerjev.

Želite izvedeti več o upravljanju z udeleženci dogodkov in RFID UHF tehnologiji?

Kliknite na spodnji gumb in si preberite več o naši rešitvi IDConference. Pomagamo vam lahko pri usvarjanju pristajalnih strani dogodka, spletni registraciji in plačilu, sledenju udeležencev na dogodku in “check-inu”, podrobni analizi in poročanju, ter mnogo več.