I. Splošno

Smart Octopus Solutions Ltd. (v nadaljevanju: SOS) je lastnik in upravljavec spletnega mesta https://sos-sw.si.

Lastnik spletnega mesta spoštuje pravico uporabnikov do zasebnosti in si prizadeva za najvišjo raven varstva osebnih podatkov. Dolžan je ravnati v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki opredeljujejo varstvo osebnih podatkov, zlasti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

II. Zaščita osebnih podatkov in zasebnosti

Politika zasebnosti velja za vsakogar, ki velja za uporabnika, in velja za celotno spletno mesto, vključno z vsemi njegovimi podstrani. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja ali obišče spletno mesto.

Uporabnik z uporabo spletnega mesta potrjuje, da se strinja s to Politiko zasebnosti. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni katero koli določbo Politike zasebnosti. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se uporabnik strinja s spremembami.

III. Namen zbiranja in shranjevanja podatkov

Osebne podatke, zbrane na spletnem mestu, upravlja lastnik spletnega mesta. Uporabnik se strinja, da SOS zbira in obdeluje njegove osebne podatke za poslovanje in nadaljnjo komunikacijo z uporabnikom.

Lastnik spletnega mesta v nobenem primeru ne bo prodajal, posojal ali na kakršen koli drug način posredoval podatke o uporabnikih nepooblaščenim tretjim osebam brez privolitve uporabnikov. Po potrebi se podatki posredujejo pogodbenim partnerjem, ki skrbijo za delovanje in vzdrževanje spletnega mesta in so dolžni varovati osebne podatke pod enakimi pogoji kot lastnik spletnega mesta.

Osebni podatki uporabnikov so shranjeni v bazi podatkov, ki jo SOS upravlja v skladu s politiko podjetja, za čas trajanja razmerja med uporabnikom in SOS ali dokler uporabnik ne zahteva izbrisa svojih podatkov iz baze podatkov.

Uporabnik lahko kadar koli vloži pisno zahtevo za brisanje, pregled, prenos ali spremembo svojih podatkov iz baze podatkov. Če želite vložiti zahtevo za brisanje, pregled, prenos ali spremembo svojih podatkov, pošljite e -poštno sporočilo na info@sos-sw.com. SOS bo na zahtevo uporabnika odgovoril v osmih (8) delovnih dneh.

IV. Uporabnikova pravica do preverjanja

Uporabnik ima pravico preveriti izvajanje zaščite in obdelave osebnih podatkov v SOS. Uporabnik mora najaviti pregled prostorov in opreme najmanj pet (5) delovnih dni vnaprej. Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti in drugih občutljivih podatkov ponudnika se pregled opravi v prisotnosti pooblaščene osebe, ki jo imenuje SOS.

V. Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki so zaščiteni v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev nenamernega ali namernega nepooblaščenega uničenja podatkov, njihove spremembe ali izgube ter nepooblaščene obdelave takih podatkov z:

• zaščita prostorov, opreme in sistemske programske opreme, vključno z V/I enotami;

• varovanje programske opreme za obdelavo osebnih podatkov;

• preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov med prenosom, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;

• zagotavljanje učinkovitega načina za blokiranje, uničenje, brisanje ali anonimizacijo osebnih podatkov;

• zagotavljanje sledljivosti, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov ter kdo je to operacijo izvajal, za celotno obdobje, v katerem se posamezni podatki hranijo.

VI. Končne določbe

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s Politiko zasebnosti se obrnite na info@sos-sw.com. Politika zasebnosti velja od 02. aprila 2021.