Združenje industrije računalniške tehnologije (CompTIA) je ameriško neprofitno trgovsko združenje, ki izdaja strokovne certifikate za industrijo informacijske tehnologije (IT). So eno vodilnih združenj na področju kvalitete certifikatov. Dogodki CompTIA spodbujajo sodelovanje, učne priložnosti in vire, ki so potrebni za analizo in izkoriščanje trendov ter učinkovito načrtovanje za prihodnost. Tehnično skupnost združujejo z njihovimi vodstvenimi forumi, regionalnimi dogodki, virtualnimi sestanki in še več – tako, da lahko vsak prispeva svoje ideje in vizije za industrijo.Spremljanje gibanja udeležencev je na določenih konferencah oziroma izobraževanjih obvezno. Udeleženci se pogosto po zakonu morajo udeležiti izobraževalnih konferenc, da obdržijo svoje licence ali pridobijo certifikate, ker 1 ura pomeni 1 kreditno točko. Če so konference velike, lahko pride do zamud pri prijavi, organizatorji pa ne morejo točno vedeti kdaj so udeleženci prišli in koliko časa so ostali na izobraževanju. Zgodijo se lahko tudi zapleti s prejemom certifikatov in identiteto prejemnikov.

Problem

Vendar kako spremljati prisotnost 2.500 udeležencev v več dvoranah istočasno in da pri tem ne nastajajo zastoji? Da bi kontrola prehoda potekala gladko in brez zastojev sta dve opciji: 1. Več osebja, ki skenirajo vsako akreditacijo posebej ali pa 2. Avtomatika, ki to izvede avtomatsko. Mi smo zagovorniki avtomatizacije in digitalizacije in zato smo razvili RFID UHF stolpe. Da bi beleženje bilo možno mora vsaka akreditacija vsebovati RFID nalepko ultra-visoke frekvence (UHF). Stolpi so samostojne enote (IoT), ki lahko delujejo online ali offline in takoj ko se jih priklopi na splet pošljejo podatke v spletno aplikacijo EventID. Vsi podatki posameznika, pridobljeni iz spletne prijavnice, so povezani z unikatno ID številko (UID). Ko RFID UHF stolp prebere nalepko, se le to zabeleži v sistem. Na ta način se lahko v realnem času spreminjajo dovoljenja posameznega udeleženca kot seveda tudi spremlja prisotnost, vsi zbrani podatki pa so potem na voljo za izdelavo končnih poročil.

Rešitev

S stolpi lahko samodejno zaznamo akreditacijo na razdalji do 2 metra tako, da lahko udeleženci prosto prehajajo skozi vrata, ne da bi ustvarili zastoje. Dodatno osebje ni potrebno in tak ose izognemo dodatnim stroškom osebja. To rešitev se je uporabilo na CompTIA konferenci v Washingtonu, kjer je bila naša platforma preko APIjev povezana s spletno aplikacijo za registracijo udeležencev našega naročnika. Registracija, izdaja in beleženje prehodov je potekalo brez zastojev in s tem je bil eden izmed glavnih ciljev dosežen.

Želite izvedeti več o upravljanju z udeleženci dogodkov in RFID UHF tehnologiji?

Kliknite na spodnji gumb in si preberite več o naši rešitvi IDConference. Pomagamo vam lahko pri usvarjanju pristajalnih strani dogodka, spletni registraciji in plačilu, sledenju udeležencev na dogodku in “check-inu”, podrobni analizi in poročanju, ter mnogo več.