IDConference Organizacija dogodkov

CompTIA 2018 in spremljanje udeležencev

Veste kaj je CompTIA?

Združenje industrije računalniške tehnologije (CompTIA) je ameriško neprofitno trgovsko združenje, ki izdaja strokovne certifikate za industrijo informacijske tehnologije (IT). So eno vodilnih združenj na področju kvalitete certifikatov. Dogodki CompTIA spodbujajo sodelovanje, učne priložnosti in vire, ki so potrebni za analizo in izkoriščanje trendov ter učinkovito načrtovanje za prihodnost. Tehnično skupnost združujejo z njihovimi vodstvenimi forumi, regionalnimi dogodki, virtualnimi sestanki in še več – tako, da lahko vsak prispeva svoje ideje in vizije za industrijo.

Kako spremljati gibanje udeležencev?

Spremljanje gibanja udeležencev je na določenih konferencah oziroma izobraževanjih obvezno. Udeleženci se pogosto po zakonu morajo udeležiti izobraževalnih konferenc, da obdržijo svoje licence ali pridobijo certifikate, ker 1 ura pomeni 1 kreditno točko. Če so konference velike, lahko pride do zamud pri prijavi, organizatorji pa ne morejo točno vedeti kdaj so udeleženci prišli in koliko časa so ostali na izobraževanju. Zgodijo se lahko tudi zapleti s prejemom certifikatov in identiteto prejemnikov.

Z našimi RFID UHF stolpi lahko samodejno zaznamo akreditacijo na razdalji do 2 metra tako, da lahko udeleženci prosto prehajajo skozi vrata, ne da bi ustvarili zastoje. Dodatno osebje ni potrebno, zato je bolj zanesljiv in cenejši. To nam je uspelo tudi na CompTIA konferenci, kjer smo poskrbeli za vse udeležence brez problema.

Author

Samo